Документа

Истраживање упознатости запослених у градским и општинским управама са улогом Министарства, као и текућим и планираним иницијативама Министарства (мај 2012)

Преузми фајл 1

Преузми фајл 2

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
ЗА ПЕРИОД 2009-2012. године (посматрано у периоду од јануара 2009. до марта 2012. године)

Преузми фајл

Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи

Преузми фајл

Радионица за запослене у градским и општинским управа (26, 27, 28, 29. децембар 2011. и 24. јануар 2012. године.)

Преузми фајл

Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период од 2011-2013. године

Преузми фајл

Преглед реализације Акционог плана за спровођење реформе државне управе у периоду јун 2010 - јун 2011.

Преузми фајл

Истраживање упознатости запослених у градским и општинским управама са улогом Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, као и текућим и планираним иницијативама Министарства (јул 2011)

Преузми фајл

Преглед средњорочних приоритених потреба јединица локалне самоуправе у области јачања институционалних капацитета (фебруар 2011)

Преузми фајл

Анализа надлежности јединица локалне самоуправе у Србији

Припремили:
проф. др Богољуб Милосављевић и мр Јелена Јеринић

Анализа је припремљена у оквиру пројекта "Програм подршке општинама ИПА 2007 - добра управа, планирање и пружање услуга", који реализује GTZ у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Сталном конференцијом градова и општина, а који се финансира из донације ЕУ.

Преузми фајл

Стратегија реформе државне управе у Републици Србији и Акциони план за спровођење реформе државне управе у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године

Издавач:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Публикација садржи Стратегију реформе државне управе која је усвојена на седници Владе у новембру 2004. и Акциони план за спровођење реформе државне управе у Републици Србији за период од 2009. до 2012, који је Влада усвојила у јулу 2009. године.

Преузми фајл

Извештај са међународне конференције о РДУ - Децембар 2008.

Издавач:
Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Извештај пружа увид у ток саме конференције, садржи излагања кључних
учесника и даје приказ тема којима би у наредном периоду у склопу процеса реформе државне управе требало посветити пажњу, заједно са релевантним препорукама и закључцима.

Преузми фајл

Преглед реализације Стратегије реформе ДУ_27.10.2008

Преузми фајл

Истраживање нивоа упознатости и ставова државних службеника о процесу реформе државне управе

Преузми фајл

Студија „Локална управа у Србији - стање и потенцијали“

Преузми фајл