Планирани пројекти

Пројекат „Подршка реформи државне управе“ ИПА 2012

Општи циљ пројекта:
Остварење принципа професионализације, модернизације и децентрализације државне управе, на основу Стратегије реформе државне управе у Републици Србији и Акционим планом за њено спроводјење а у складу са потребама и изазовима који произилазе из процеса европских интеграција.

Корисник:
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

Укупна вредност пројекта:
14,8 милиона евра.

Донатор:
ЕУ (ИПА 2012).

Дужина трајања пројекта:
три године.

Очекивани резултати:
- Унапредјење стручног усавршавања државних службеника у складу са Стратегијом стручног усавршавања државних службеника и најбољом праксом ЕУ;
- Даљи развој е-управе кроз наставак развоја система за размену података измедју државних органа у циљу унапредјења ефикасности рада, заштите података и унапредјења квалитета услуга градјањима и привреди;
- Даљи развој административних капацитета у јединицама локалне самоуправе кроз унапредјење стручног усавршавања запослених, управљања људским ресурсима и бољим пружањем услуга градјанима.