Контакт

Попуните формулар и пошаљите вашу поруку

 
* - Обавезно поље

Секретаријат министарства

тел. 011/3345-671
011/3345-532
факс 011/2686-680
- Одсек за финансијско-материјалне послове
тел. 011/2646-630
- Информације о презентацији
тел. 011/2685-453

Сектор за државну управу
Помоћник министра за државну управу

тел. 011/2685-344
011/2685-389
факс 011/2685-315
- Група за нормативне и управне послове
тел. 011/3621-233
- Група за организацију и рад органа државе управе
тел. 011/2645-231
- Група за стручно усавршавање и државне стручне испите
тел. 011/3620-144

Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима
Помоћник министра за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима

тел. 011/3345-671
011/3345-532
факс 011/2686-868

Сектор за матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана
Помоћник министра за матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана

тел. 011/3612-672
- Одсек за лични статус грађана
тел. 011/2685-381
- Одељење за вођење остваривање слободе удруживања грађана и вођење евиденције
тел. 011/2685-379
тел. 011/2646-964

Управни инспекторат
Директор - главни управни инспектор

тел. 011/2685-344
011/2685-389
факс 011/2685-315
- Одељење управне инспекције
тел. 011/3616-553

Подручне јединице ван седишта Министарства:

- Управна инспекција и надзор над вођењем матичних књига
са седиштем у Новом Саду тел. 021/528-997
- Управна инспекција и надзор над вођењем матичних књига
са седиштем у Ужицу тел. 031/522-938
- Управна инспекција и надзор над вођењем матичних књига
са седиштем у Нишу тел. 018/515-201
- Управна инспекција са седиштем у Смедереву
тел. 026/224-403
- Управна инспекција са седиштем у Ваљеву
тел. 014/227-566
- Управна инспекција са седиштем у Крагујевцу
тел. 034/331-787
- Управна инспекција са седиштем у Зајечару
тел. 019/421-626
- Управна инспекција са седиштем у Краљеву
тел. 036/312-803
- Управна инспекција са седиштем у Врању
тел. 017/411-585
- Управна инспекција са седиштем у Крушевцу
тел. 037/444-997