Прописи удружења

Закон о удружењима

Преузми фајл

Law on Associations

Download file

Правилник о садржини, начину уписа и вођења Регистра удружења

Преузми фајл

Правилник о садржини, начину уписа и вођења Регистра страних удружења

Преузми фајл

Водич за примену Закона о удружењима

Преузми фајл