Градови и општине

Р.Б.
Град / Општина
Адреса
Телефон
1
Шид 22240 Карађорђева 2
тел:022/712 544, 712 122 факс:022/712 022
2
Шабац-град
http://www.sabac.org/
Шабац 15000 Господар Јевремова 6
тел:015/346 711,364 100 faks:015/346 800
3
Чукарица-Београд
http://www.cukarica.rs/
Београд 11030 Шумадијски трг 1
тел:011/552 322 факс:011/3052 471
4
Чока 23320 Потиска 20
тел:0230/71 000,71 010 факс:0230/71 175
5
Чачак-град
http://www.cacak.org.rs/
Чачак 32101 Жупана Страцимира 2
тел:032/224 024,223 244 факс:032/223 243
6
Чајетина 31310 Златиборска 28
тел:031/831 250,831 677 факс:831 447
7
Црна Трава
Црна Трава 16215
тел:016/811 182,811 123 факс:811 118
8
Црвени Крст-Ниш
http://www.gocrvenikrst.rs/
Ниш 18000 Булевар 12.фебруар 89
тел:018/582 224,532 992 факс:532 992
9
Ужице-град
http://www.graduzice.org/
Ужице 31000 Димитрија Туцовића 52
тел:031/513 455 факс:031/513 499
10
Уб 14210 Трећег октобра 4
тел:014/411 612 факс:014/441 260
11
Тутин 36320 Хусеин-бега Градашчевића 7
тел/факс:020/811 035
12
Трстеник
http://www.trstenik.rs/
Трстеник 37240 Кнегиње Милице бб
тел:037/711 040,712 469 факс:037/712 536
13
Трговиште
Трговиште 17525 Маршала Тита 1
тел:017/52 256 факс:017/52 201
14
Топола 34310 Булевар Краља Александра 19
тел:034/811 008 факс:034/811 771
15
Тител 21240 Главна 1
тел:021/860 186 факс:021/861 553
16
Темерин 21235 Новосадска 326
тел:021/843 888 факс:021/842 792
17
Сурчин-Београд
http://www.surcin.net/
Београд 11271 Војвођанска 79
тел:011/8443 759,8443 765 факс:011/8443 757
18
Сурдулица
http://www.surdulica.org/
Сурдулица 17530 Краља Петра I бр.1
тел:017/815 041,815 038 факс:017/815 270
19
Суботица
http://www.subotica.rs/
Суботица 24000 Трг слободе 1
тел:024/556 766 факс:024/525 755
20
Стари град-Београд
http://www.starigrad.org.rs/
Београд 11000 Македонска 42
тел:011/3220 721 факс:011/3227 067
21
Стара Пазова
http://www.starapazova.eu/
Стара Пазова 22300 Светосавска 11
тел:022/310 170 факс:022/310 000
22
Сремски Карловци
http://www.sremski-karlovci.org.rs/
Сремски Карловци 21205 Трг Бранка Радичевића 6
тел:021/6853 000,6853 001 факс:021/6853 007,6853 076
23
Сремска Митровица-град
http://www.sremskamitrovica.org.rs/
Сремска Митровица 22000 Светог Димитрија 13
тел:022/221 053,224 950
24
Србобран
http://www.srbbran.rs/
Србобран 21480 Трг слободе 2
тел:021/731 077,730 020 факс:731 079
25
Сопот-Београд
http://www.sopot.org.rs/
Београд 11450 Космајски трг 5
тел:011/8251 211,8251 155 011/8251 136
26
Сомбор-град
http://www.so-sombor.com/
Сомбор 25000 Трг Цара Уроша 1
тел:025/468 111 факс:025/468 116
27
Соко Бања 18230 Светог Саве 23
тел:018/830 155,830 173 факс:018/830 253
28
Смедеревска Паланка
http://www.smed-palanka.rs/
Смедеревска Паланка 11420 Вука Караџића 25
тел:026/321 001,321 087 факс:026/321 086
29
Смедерево-град
http://www.smederevo.org.rs/
Смедерево 11300 Омладинска 1
тел:026/221 907,221 917 026/221 969
30
Сечањ
Сечањ 23240 Вожда Карађорђа 57
тел:023/841 111,841 113 факс:023/842 031
31
Сента 24400 Главни трг 1
тел:024/813 574 факс:024/812 034
32
Сврљиг
Сврљиг 18360 Радетова 31
тел:018/821 118,821 104 факс:821 178
33
Свилајнац
http://www.svilajnac.rs/
Свилајнац 35210 Светог Саве 102
тел:035/312 012,321 618 факс:035/312 265
34
Савски венац-Београд
http://www.savskivenac.rs/
Београд 11000 Кнеза Милоша 69
тел.011/2061 700,2061 800 факс:011/3615 394
35
Сјеница
Сјеница 36310 Краља Петра I бр.1
тел:020/741 278,741 039 факс:020/741 288
36
Рума 22400 Главна 255
тел:022/428 712,428 314 факс:022/429 588
37
Рековац 35260 Светозара Марковића 2
тел:035/711 004,711 086 факс:035/711 071
38
Рашка 36350 Ибарска 2
тел:036/736 501,736 281 факс:036/736 204
39
Рача Крагујевачка 34210 Карађорђева 44
тел:034/751 001,751 131 факс:034/751 175
40
Раковица-Београд
http://www.rakovica.rs/
Београд 11090 Мишка Крањца 12
тел:011/3051 700 факс:011/3051 800
41
Ражањ 37215 СО Ражањ
тел:037/841 425 факс:037/841 225
42
Прокупље 18400 Никодија Стојановића Татка 2
тел:027/321 071,324 625 факс:027/324 009
43
Прибој
Прибој 31330 12. јануара 108
тел:033/55 648,51 341 факс:033/55 446
44
Пријепоље
Пријепоље 31300 Трг братства и јединства 1
тел:033/714 073 факс:033/712 297
45
Прешево 17523 Маршала Тита 36
тел:017/669 137 факс:017/660 320
46
Пожега
Пожега 31210 Трг Љубе Мицића 9
тел:031/816 401,811 151 факс.031/811 287
47
Пожаревац-град
http://www.pozarevac.rs/
Пожаревац 12000 Дринска 2
тел:012/539 600,223 344 факс:012/222 521
48
Пландиште
http://www.plandiste.com/
Пландиште 26360 Војводе Путника 38
тел:013/861 033,861 043 факс:013/861 134
49
Пирот 18300 Српских владара 82
тел:010/332 354 факс:010/313 902
50
Петровац на Млави
http://www.petrovacnamlavi.rs/
Петровац на Млави 12300 Српских владара 165
тел:012/332 722,331 280 факс:012/331 283
51
Пећинци 22410 Слободана Бајића 5
тел:022/86 031,86 536 факс:022/86 268
52
Параћин 35250 Томе Живановића 10
тел:035/563 007 факс:035/563 165
53
Панчево-град
http://www.pancevo.rs/
Панчево 26101 Трг Краља Петра 2-4
тел:013/344 422 факс:013/344 222
54
Пантелеј-Ниш
http://www.pantelej.org.rs/
Ниш 18000 Гутенбергова 4а
тел:018/201 280 факс:018/201 281
55
Палилула-Ниш
http://www.palilula.eu/
Ниш 18000 Бранка Радичевића 1
тел:018/290 660,290 601 факс:/290604
56
Палилула-Београд
http://www.palilula.org.rs/
Београд 11000 Таковска 12
тел:011/3236 221 факс:011/3241-987
57
Осечина 14253 Карађорђева 78
014/51 130,51 372 факс:014/51 031
58
Опово 26204 Бориса Кидрича 10
тел:013/681 030 тел/факс:013/681 202
59
Обреновац-Београд
http://www.obrenovac.org/
Београд 11500 Вука Караџића 74
тел:011/8721 026 факс:011/8721 996
60
Оџаци 25250 Кнез Михајлова 24
тел:025/742 411 факс:025/742 396
61
Нови Сад
http://www.novisad.rs/
Нови Сад 21100 Градска кућа,Трг слободе 1 Скупштина града-Жарка Зрењанина 2
021/420 066,420 299 факс:021/420 299
62
Нови Пазар
http://www.novipazar.org.rs/
Нови Пазар 36300 Стевана Немање 2
тел:020/313 644,331 041 факс:020/314 224
63
Нови Кнежевац
Нови Кнежевац 23330 Краља Петра I бр.1
тел:0230/81 031,82 055 факс:81 031
64
Нови Бечеј
http://www.novibecej.rs/
Нови Бечеј 23272 Жарка Зрењанина 8
тел:023/771 135,771 136 факс:023/772 500
65
Нови Београд-Београд
http://www.novibeograd.rs/
Београд 11070 Булевар Михаила Пупина 167
011/3106 700,3115 060 факс:011/3115 090
66
Нова Црња 23218 ЈНА 110
тел:023/815 129 факс:023/815 129,815 031
67
Нова Варош
Нова Варош 31320 Карађорђева 32
тел/факс:033/62 142
68
Нишка Бања-Ниш
http://www.goniskabanja.org.rs/
Ниш 18205 Синђелићева 3
тел/факс:018/542 108,542 951
69
Ниш-град
http://www.ni.rs/
Ниш 18000 7. јули 2
018/504 411,523 952
70
Неготин 19300 Трг Стевана Мокрањца 1
тел:019/544 000,542 014 факс:019/511 368
71
Младеновац-Београд
http://www.mladenovac.org.rs/
Београд 11400 Јанка Катића 6
тел:011/8231 866,8221 150 факс:011/8230 1445
72
Мионица 14242 Војводе Мишића 30
тел:014/62 666,62 270 факс:62 241
73
Меросина 18252 Цара Лазара 17
тел:018/892 004,892 034 факс:018/892 035
74
Медијана-Ниш
http://www.medijana.rs/
Ниш 18000 Париске комуне бб
тел/факс:018/532-992
75
Медвеђа 16240 Јабланичка 48
тел:016/891 133 факс:016/891 106
76
Мало Црниће
Мало Црниће 12311 Маршала Тита 80
тел:012/280 009,280 021 факс:280 006
77
Мали Иђош
Мали Иђош 24321 Маршала Тита 32
тел:024/730 425,730 010 факс:730 003
78
Мали Зворник
http://www.malizvornik.rs/
Мали Зворник 15318 Краља Петра I бр.38
тел:015/471 300 факс:015/471 885
79
Мајданпек 19250 Светог Саве бб
тел.030/581 217,581 510 факс:030/581 217
80
Лучани
Лучани 32240 Југословенске армије 5
тел:032/817 230 факс:032/817 347
81
Лозница-град
http://www.loznica.rs/
Лозница 15300 Карађорђева 2
тел:015/882 921, 882 240 факс:015/882 921
82
Лесковац-град
http://www.gradleskovac.org/
Лесковац 16000 Пана-Ђукића 9-11
тел:016/246 111,254 960 факс:016/252 522
83
Лебане 16230 Цара Душана 116
тел:016/843 710 факс:016/843 083
84
Лапово 34220 Његошева 11
тел:034/853 159 факс:034/853 105
85
Лазаревац-Београд
http://www.lazarevac.rs/
Београд 11550 Карађорђева 42
тел:011/8123 191,8123 128 факс:011/8121 067
86
Лајковац 14224 Омладински трг 1
тел:014/71 108,73 109 факс:014/73 332,71 121
87
Кучево 12240 Светог Саве 76
тел:012/852 178,852 514 факс:012/853 684
88
Куршумлија
http://www.kursumlija.org/
Куршумлија 18430 Пролетерских бригада бб
тел:027/381 383,381 652 факс:027/381 785
89
Кула 25230 Лењинова 11
тел:025/722 333,722 220 факс:025/722 273
90
Крушевац-град
http://www.krusevac.rs/
Крушевац 37000 Трг косовских јунака 1
тел:037/427 944 факс:037/430 332
91
Крупањ 15314 Маршала Тита 2
тел:015/681 139,681 125 факс:015/681 103
92
Крагујевац-град
http://www.kragujevac.rs/
Крагујевац 34000 Трг слободе 3
тел:034/332 055,332 235 факс:034/336 079
93
Краљево-град
http://www.kraljevo.org/
Краљево 36000 Трг Јована Сарића 1
тел:036/312 838,331 422 факс:036/312 839
94
Коцељева 15220 Немањина 74
тел:015/556 322,556 189 факс:015/556 587
95
Косјерић 31260 Олге Грбић 10
тел:031/781 460 факс:031/781 441
96
Ковин 26220 ЈНА 5
тел:013/741 755,742 104 факс:013/742 332
97
Ковачица
http://www.kovacica.org/
Ковачица 26210 Маршала Тита 50
тел:013/661 122 факс:013/661 047
98
Кнић 34240 Општина Кнић
тел/факс:034/510 113
99
Кладово 19320 Краља Александра 35
тел:019/808 066,801 451 факс:019/801 563
100
Кикинда 23300 Трг српских добровољаца 12
тел:0230/410 113 факс:0230/410 174
101
Кањижа 24420 Главни трг 1
тел:024/875 166 факс:024/873 016
102
Књажевац
http://www.knjazevac.rs/
Књажевац 19350 Милоша Облића 1
тел:019/731 601,731 633 факс:016/732 730
103
Ириг 22406 Војводе Путника 1
тел:022/461 010 факс:022/462 035
104
Инђија 22320 Цара Душана 1
тел:022/561 311,561 304 факс:022/561 301
105
Ивањица 32250 Венијамина Маринковића 1
тел:032/664 760 факс:032/661 821
106
Зубин Поток
Зубин Поток 38228
107
Зрењанин-град
http://www.zrenjanin.rs/
Зрењанин 23101 Трг слободе 10
тел:023/66 020 факс:023/532 355
108
Земун-Београд
http://www.zemun.rs/
Београд 11080 Магистратски трг 1
тел:011/2198 323,2610 404 факс:011/612 879
109
Звездара-Београд
http://www.zvezdara.org.rs/
Београд 11000 Булевар Краља Александра 77
тел:011/2422 122 факс:011/3405 642
110
Зајечар-град
http://www.zajecar.info/
Зајечар 19000 Трг ослобођења 1
тел:019/421 199,443 705 факс:019/421 712
111
Житорађа 18412 СО Житорађа
тел/факс:027/62 211
112
Житиште 23210 Цара Душана 15
тел:023/821 050 факс:023/821 308
113
Жагубица 12320 Трг ослобођења 1
тел:012/443 153 факс:012/443 237
114
Жабари 12374 Кнеза Милоша 103
тел:012/250 130 факс:012/250 232
115
Жабаљ 21230 Николе Тесле 45
тел:021/831 035 факс:021/831 094
116
Дољевац
Дољевац 18410 18410 Дољевац
тел:018/810 054,810 056 факс:018/810 056
117
Димитровград
http://www.dimitrovgrad.rs/
Димитровград 18320 Балканска 2
тел/факс:010/361 100
118
Деспотовац
http://www.despotovac.rs/
Деспотовац 35213 Милосава Здравковића 4
тел:035/611 117 факс:035/613 606
119
Гроцка-Београд
http://www.grocka.rs/
Београд 11306 Булевар ослобођења 39
тел:011/8501 312 факс:011/8501 221
120
Горњи Милановац
http://www.gornjimilanovac.org.rs/
Горњи Милановац 32300 Таковска 2
тел:032/718 092 факс:032/720 280
121
Голубац 12223 Цара Лазара 15
тел:012/78 128 факс:012/78 103
122
Гаџин Хан
http://www.gadzinhan.rs/
Гаџин Хан 18240 Милоша Обилића бб
тел:018/860 112,541 143 факс:018/541 143
123
Вршац 26300 Трг победе 1
тел:013/821 435 факс:013/821 328
124
Врбас 21460 Маршала Тита 89
тел:021/706 306,705 028 факс:021/705 990
125
Врачар-Београд
http://www.vracar.org.rs/
Београд 11000 Његошева 77
тел:011/3081 400 факс:011/3081 445
126
Врање-град
http://www.vranje.org.rs/
Врање 17500 Петог конгреса 1
тел:017/402 302 факс:017/21 576
127
Врњачка Бања 36210 Крушевачка 17
тел:036/611 301,611 302 факс:036/662 654
128
Вождовац-Београд
http://www.vozdovac.org.rs/
Београд 11000 Устаничка 53
тел:011/244 0059 факс:011/244 0662
129
Власотинце
http://www.vlasotince.org.rs/
Власотинце 16210 Трг ослобођења 12
тел:016/875 122 факс:875 037
130
Владичин Хан
http://www.vladicinhan.org.rs/
Владичин Хан 17510 Светосавска 1
тел:017/473 073 факс:017/472 360
131
Владимирци
http://www.vladimirci.org/
Владимирци 15225 Светог Саве 34
тел:015/513 141 факс:015/513 416
132
Велико Градиште
Велико Градиште 12220 Житни трг 1
тел:012/ 62 122 факс:012/61 128
133
Велика Плана
http://www.velikaplana.rs/
Велика Плана 11320 Милоша Великог 30
тел:026/521 318,521 725 факс:026/521 366
134
Варварин
Варварин 37260 Трг Марина Мариновића
тел:037/787 171 факс:037/789 264
135
Ваљево-град
http://www.valjevo.rs/
Ваљево 14000 Карађорђева 64
тел:014/222 314 факс:014/226 112
136
Бујановац 17520 К.Петровића 115
тел:017/651 103 факс:017/651 104
137
Брус
Брус 37220 Краља Петра I 120
тел:037/826 840,826 853 факс:037/825 596
138
Босилеград
http://www.bosilegrad.rs/
Босилеград 17540
тел:017/877 170 факс:017/877 167
139
Бор 19210 Моше Пијаде 3
тел:030/423 255 факс:030/423 179
140
Богатић 15350 Војводе Степе 2
тел:015/411 126 факс:015/411 174
141
Бољевац 19370 Драгише Петровића 12
тел:030/63 412,63 413 faкс:030/63 620
142
Бојник 16205 Трг слободе 1
тел:016/821 214 факс:016/821 139
143
Блаце 18420 Краља Петра I бр.4
тел:027/371 110 факс:027/371 138
144
Бечеј 21220 Трг ослобођења 1
тел:021/6911 720 факс:021/6912 138
145
Беочин 21300 Светосавска 25
тел:021/870 260 факс:021/870 262
146
Београд-град
http://www.beograd.rs/
Београд 11000 Трг Николе Пашића 6
011/3229 678
147
Бела Црква
http://www.belacrkva.info/
Бела Црква 26340 Милетићева 2
тел:013/851 244 факс:013/851 346
148
Бела Паланка
http://www.belapalanka.org.rs/
Бела Паланка 18310 Карађорђева 28
тел:018/855 023 факс:018/855 188
149
Бачки Петровац
http://www.backipetrovac.rs/
Бачки Петровац 21470 Коларoва 6
тел:021/780 378 факс:021/780 571
150
Бачка Топола
http://www.btopola.org.rs/
Бачка Топола 24300 Маршала Тита 30
тел:024/715 899 факс:024/715 545
151
Бачка Паланка
http://www.backapalanka.org.rs/
Бачка Паланка 21400 Краља Петра I br.16
тел:021/751 799 факс:021/745 587
152
Бач 21420 Трг Др Зорана Ђинђића 2
тел:021/770 075 факс:021/770 330
153
Баточина 34227 Краља Петра I br.37
тел:034/842 118 факс:034/842 314
154
Барајево-Београд
http://www.barajevo.co.rs/
Београд 11460 Светосавска 2
тел:011/8302 115 факс:011/8302 444
155
Бабушница
http://www.babusnica.rs/
Бабушница 18330 Ратка Павловића 1
тел:010/685 112 факс:010/685 191
156
Бајина Башта
Бајина Башта 31250 Душана Вишића 28
тел:031/852 366 факс:031/865 282
157
Ариље 31230 Светог Ахилија 53
тел:031/891 171 факс:031/893 725
158
Аранђеловац
Аранђеловац 34300 Венац слободе 10
тел:034/711 311 факс:034/724 935
159
Апатин 25260 Српских владара 29
тел:025/772 122 факс:025/773 212
160
Алибунар 26310 Трг слободе 4
тел:013/641 031 факс:013/641 544
161
Алексинац
http://www.aleksinac.org/
Алексинац 18220 Кнеза Милоша 169
тел:018/872 721 факс:018/873 824
162
Александровац
Александровац 37230 Трг ослобођења 7
тел:037/752 275 факс:037/751 297
163
Ада 24430 Трг ослобођења 1
тел:024/852 106 факс:024/853 342
164
3.октобра бр.7
тел:035/470 248,470 631 факс:035/470 035
165
Ћићевац
Ћићевац 37210 Карађорђева бр. 106
тел:037/811 260 факс:037/811 101
166
Љубовија
Љубовија 15320
тел:015/661 960,661 940 факс:015/661 411,661 582
167
Љиг
Љиг 14240
014/85 030
168
Јагодина-град
http://www.jagodina.org.rs/
Јагодина 35000 Краља Петра бр. 6
тел:035/221 220,224 636