Публикације

Ка ефикаснијем систему стручног усавршавања државних службеника (фебруар 2011)

Наслов: Ка ефикаснијем систему стручног усавршавања државних службеника

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Публикација даје осврт на искуства стечена у току процеса припреме стратешког документа у области стручног усавршавања државних службеника, главне учеснике у процесу, као и основна решења која су предвиђена стратешким документом.

Преузми фајл

Стручно усавршавање запослених у државној управи (септембар 2010)

Наслов: Стручно усавршавање запослених у државној управи

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Публикација представља компилацију три анализе и има за циљ да једноставно и јасно представи систем и праксу стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији, уз осврт на поједине елементе праксе која се примењује у изабраним европским државама.

Преузми фајл

Децентрализација у пракси

Наслов: Децентрализација у пракси - Европски модели и пракса

Аутор: Проф. Harald Baldersheim

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Публикација је посвећена искуствима одабраних држава чланица Европске уније у процесу децентрализације.
Публикација даје преглед европских модела и пракси у спровођењу процеса децентрализације у Француској, Великој Британији, Данској, Финској, Норвешкој и Шведској.

Преузми фајл

Хоризонтална координација јавних политика

Наслов: Хоризонтална координација jавних политика

Аутор: Michal Ben-Gera

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Публикација представља концепт и значај хоризонталне координације јавних политика, као и систем хоризонталне координације јавних политика у неким од држава чланица ЕУ. Такође, на основу представљених искустава ауторка даје препоруке у вези са успостављањем функционалног система хоризонталне координације јавних политика, имајући у виду постојеће стање у Републици Србији.

Преузми фајл

КА ЕФИКАСНИЈОЈ ДРЖАВНОЈ УПРАВИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Методологија за спровођење функционалне анализе у органима државне управе

Наслов: Ка ефикаснијој државној управи у Републици Србији: Методологија за спровођење функционалне анализе у органима државне управе

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Публикација садржи информације о општим карактеристикама функционалне анализе (ФА) као инструмента и позитивним ефектима који се остварују њеном применом; сажет преглед претходних искустава у спровођењу ФА у ДУ у РС; и предлог методологије за спровођење ФА у органима ДУ, која је припремљена на основу искустава стечених спровођењем ФА у два министарства пилот групе током 2009. године.

Преузми фајл

Реформа државне управе и интеграција у ЕУ

Наслов: Реформа државне управе и интеграција у ЕУ

Аутор: Александра Рабреновић

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Публикација обрађује теме у вези са реформом државне управе у контексту интеграције Републике Србије у Европску унију.

Преузми фајл

Борба против корупције у државној управи

Наслов: Борба против корупције у државној управи

Аутор: Немања Ненадић

Издавач: Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Публикација је посвећена улози одређених механизама у спречавању корупције у државној управи у одабраним државама чланицама Европске
уније и припремљена је у склопу иницијативе усмерене ка стварању услова за боље разумевање реформе државне управе у контексту процеса интеграције Републике Србије у Европску унију.

Преузми фајл

ПРИРУЧНИК - Програм обуке за локалну самоуправу

Преузми фајл

Систем власти у Републици Србији

Преузми фајл

Министарство за државну управу и локалну самоуправу

Преузми фајл

Упознајте се са својим правима I

Преузми фајл

Упознајте се са својим правима II

Преузми фајл

Пројекат „Подршка Стратегији реформе државне управе у Републици Србији – друга фаза“

Преузми фајл