РДУ

Реформа државне управе

С обзиром да је реформа државне управе битан услов за успех реформи осталих сегмената друштва и са њима је нераскидиво повезана, Влада је у новембру 2004. године усвојила Стратегију реформе државне управе у Републици Србији, чији је саставни деo и Акциони план за спровођење реформе државне управе за период од 2004. до 2008. У јулу 2009. Влада је усвојила нови Акциони план за спровођење реформе државне управе у Републици Србији за период од 2009. до 2012, којим су утврђени очекивани резултати и планиране активности у кључним областима реформе: децентрализацији, професионализацији и деполитизацији, рационализацији, координацији јавних политика, контролним механизмима и е-управи, и модернизацији државне управе.

Oсновни циљеви реформе државне управе су изградња демократске државе засноване на владавини права, одговорности, јавности, економичности и ефикасности и изградња државне управе усмерене ка грађанима, која је способна да грађанима и пословним субјектима пружи висок квалитет услуга уз разумне трошкове.

За управљање реформом државне управе на оперативном нивоу задужено је Министарство за државну управу и локалну самоуправу.