Сектор за матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана

СЕКТОР ЗА МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ОСТВАРИВАЊЕ СЛОБОДЕ УДРУЖИВАЊА ГРАЂАНА обавља послове који се односе на: матичне књиге; остваривање слободе удруживања грађана, односно политичко и друго организовање изузев синдикалног организовања; јединствени бирачки списак; Посебну евиденцију бирача у иностранству; израду прописа из делокруга Сектора, као и друге послове који су у вези са матичним књигама, јединственим бирачким списком и остваривањем слободе удруживања грађана.

У Сектору за матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана образоване су се следеће уже унутрашње јединице: Одсек за лични статус грађана и Одељење за остваривање слободе удруживања грађана и вођење евиденција.