Сектор за државну управу

СЕКТОР ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ обавља послове који се односе на: систем државне управе и организацију и рад министарстава и посебних организација; реформу државне управе; заштитника грађана; управни поступак и управни спор; послове који се односе на стручно усавршавање запослених у државним органима и на државне стручне испите; печате; изборе за републичке органе и друге послове који се односе на област државне управе.

У Сектору за државну управу образују се следеће уже унутрашње јединице: Одељење за систем државне управе, Група за организацију и рад органа државне управе и Група за стручно усавршавање и државне стручне испите. У оквиру одељења за систем државне управе образоване су: Група за нормативне послове, Група за управне послове.