Вести

ПОШТОВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У СРБИЈИ

ДАТУМ: 01.02.2013.

Шеф делегације Републике Србије и државни секретар у Министарству правде и државне управе Гордана Стаменић представила је  у Савету за људска права Уједињених нација у Женеви извештај о поштовању људских права у Србији.

На крају уводног излагања Гордана Стаменић је нагласила да Република Србија,  свесна постојећих изазова, остаје опредељена за даљи напредак у процесу демократизације, испуњавања међународних обавеза и остваривања највиших стандарда, посебно у домену људских права и пуне сарадње са надлежним међународним институцијама у том погледу.

“Данашњи дијалог у оквиру Радне групе за Универзални периодични преглед видимо као део тог процеса. Усвојене су измене и допуне Кривичног законика које се односе на повећање законског минимума и максимума код основног кривичног дела „трговина људима“ и којима је прописано  да ће се учинилац, када је дело учињено према малолетном лицу, казнити казном прописаном за то дело и када није употребио силу и претњу што је у складу с Конвенцијом Савета Европе о борби против трговне људима“, рекла је Гордана Стаменић.

Она је, између осталог, истакла и да се припрема нова Стратегија превенције и сузбијања трговине људима и заштите жртава за период од 2013. до 2018. године, као и Акционог плана за период од 2013. до 2014. године.