• Почетна
  • Вести
  • Обавештење о полагању поправног јавнобележничког испита

Вести

Обавештење о полагању поправног јавнобележничког испита

ДАТУМ: 15.09.2012.

Обавештавају се кандидати који у складу са одредбом члана 13. став 1. Правилника о јавнобележничком испиту могу полагати поправни испит, да ће се поправни jaвнобележнички испит одржати дана 17.09.2012. године.

О времену и места одржавања поправног испита кандидати ће бити појединачно обавештени.

Накнада за полагање поправног јавнобележничког испита износи 17.000,00 динара.

Накнада за полагање поправног јавнобележничког испита се уплаћује на текући рачун 840-1562845-88, модел 97, позив на број 66 10300АU00360742 321, сврха уплате: Накнада за полагање поправног јавнобележничког испита, прималац: Министарство правде и државне управе, Немањина 22-26, Београд.

Кандидати подносе пријаву са доказом о уплати накнаде за полагање поправног јавнобележничког испита до 10. септембра 2012. године на адресу:Министарство правде и државне управе Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, са назнаком «Пријава за поправни јавнобележнички испит».