Вести

СТАЊЕ ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

ДАТУМ: 29.03.2013.

Данас је у Палати Србија у организацији Канцеларије за људска и мањинска права одржана Конференција о стању мањинских права у Републици Србији.

Гордана Стаменић, државни секретар у Министарству правде и државне управе, била је један од уводничара на Конференцији.

У уводном излагању Гордана Стаменић је представила законодавни оквир за рад Националних савета за националне мањине и најавила потребу да се изврше одговарајуће измене и допуне Закона о националним саветима националних мањина.

Између осталог, она je истаклa да суверенитет савремене државе подразумева да држава има права, али и дужности и одговорност да омогући уживање људских права и слобода, укључујући и мањинска права за сваког  грађанина у оквиру своје јурисдикције. „Држава  је у обавези да штити право на испољавање националних особености  припадника националних мањина, између осталог и кроз законски оквир који треба да олакша укључивање припадника националних мањина у све области друштвеног живота државе чији су држављани и препознавање и међусобно уважавање  различитости. Законски оквир мора да прати и недискриминаторску политику у односу на припаднике националних мањина“, рекла је Гордана Стаменић.