Вести

СРБИЈА МОРА СТАТИ НА КРАЈ ТРГОВИНИ ЉУДИМА

ДАТУМ: 11.10.2012.

Трговина људима у данашњем друштву представља модерно ропство које погађа више од 27 милиона људи широм света, рекао је министар правде и државне управе Никола Селаковић на Конференцији под називом „Кривично правни одговор на трговину људима у Југоисточној Европи“, која се данас одржава у Палати Србије у Београду. Министар Селаковић позитивно је оценио сарадњу Министарства правде и државне управе са Заједничким програмом Високог комесаријата УН за избегли­це (UNHCR), Канцеларијом УН за дрогу и криминал (UNODC), као и Међународном организа­цијом за миграције (IОМ) за борбу против трговине људима. Он је истакао да је исход овог заједничког рада доношење Посебног протокола о поступању правосудних органа у заштити лица која су жртве трговине људима у Републици Србији, а који је пре свега оријентисан ка бољем препознавању жртава трговине људима и њиховој посебној заштити. Такође, министар је нагласио да постоје видљиви резултати на пољу заједничког рада Министарства правде и државне управе са Правосудном академијом, који доприносе јачању свести код грађана о важности борбе против трговине људима.  "Србија мора да иде у корак са савременим решењима у области борбе против трговине људима. Из тог разлога, позвали смо еминентне домаће и стране стручњаке, који су спровели анализу постојећег кривичног законодавства и радили на његовим изменама и допунама, које своје место морају пронаћи у Кривичном законику", истакао је министар Селаковић и додао да ће први нацрти овог законика бити објављени у току дана на сајту Министарства правде и државне управе. На крају свог излагања министар је навео да је у току израда националне Стратегије за борбу против трговине људима у којој учествује и Министарство правде и државне управе, а која ће обухватити системски приступ за даље кораке у овој области.