• Почетна
  • Вести
  • Конкурс за пријаву пројеката за реализацију Акционог плана за спровођење Стратегије

Вести

Конкурс за пријаву пројеката за реализацију Акционог плана за спровођење Стратегије

ДАТУМ: 05.08.2011.

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Управа за људска и мањинска права, на основу Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији и Акционог плана за спровођење Стратегије, Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину („Сл. гласник РС“ број 101/2010), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве („Сл. гласник РС“ број 20/2011), Раздео 64. Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, глава 64.2 Управа за људска и мањинска права, функција 110, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама, део средстава намењен спровођењу Декаде инклузије Рома и Одлуке директора Управе за људска и мањинска права број 401-01-27/2011-02 од 27. јула 2011. године објављује Конкурс за пријаву пројеката за реализацију Акционог плана за спровођење Стратегије који ће бити финансирани из буџета Републике Србије - Раздео Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу - Управа за људска и мањинска права. Цео текст конкурса са прилозима можете преузети овде.