• Почетна
  • Вести
  • Kонкурс за пројекте ради унапређења и заштите људских права

Вести

Kонкурс за пројекте ради унапређења и заштите људских права

ДАТУМ: 18.07.2011.

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Управа за људска и мањинска права, на основу Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину („Сл. гласник РСˮ број 101/2010) и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве („Сл. гласник РСˮ број 20/2011), Раздео 64. Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, глава 64.2 Управа за људска и мањинска права, функција 110, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама и Одлуке директора Управе за људска и мањинска права број 401-01-15/2011-02 од 13.7.2011. године објављује Конкурс за пројекте удружења ради унапређења и заштите људских права у Републици Србији. Цео текст конкурса са прилозима можете преузети овде.