• Почетна
  • Вести
  • Округли сто „Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи“ 1. јуна у Центру „Сава“

Вести

Округли сто „Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи“ 1. јуна у Центру „Сава“

ДАТУМ: 02.06.2011.

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, у сарадњи са Саветом Европе у Београду и Организацијом за европску безбедности и сарадњу одржало је 1. јуна 2011 године Округли сто:“Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи“. Министар је том приликом рекао да, постоји очигледна потреба за доношењем новог Закона о референдуму и народној иницијативи, који би био усаглашен са Уставом и омогућио шире учешће грађана у вршењу власти путем референдума и народне иницијативе. Нацрт закона предвиђа да референдум може бити републички, покрајински и локални, а према начину расписивања обавезни и факултативни. Према моменту у којем се расписује, референдум може бити претходни и накнадни. Такође, референдум може бити саветодавног карактера ради прибављања мишљења грађана о одлуци која треба да се донесе. За сваку од врста референдума утврђена су посебна правила и сва питања од значаја за спровођење референдума. Одлука на референдуму је донета ако за њу гласа већина изашлих бирача или друга већина утврђена Уставом, законом или статутом покрајине, општине или града. Одлука која је донета сагласно закону је обавезна и скупштина не може донети одлуку супротну оној донетој на референдуму у року од годину дана. Сви присутни су позвани да до краја јавне расправе 18. јуна 2011. године, доставе своје предлоге и сугестије.