• Почетна
  • Вести
  • Завршена обука судија у вези примене одредаба Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку

Вести

Завршена обука судија у вези примене одредаба Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку

ДАТУМ: 02.04.2013.

Министарство правде и државне управе, Заштитник грађана и Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице – Представништво у Србији закључили су Споразум о разумевању који има за циљ сарадњу на решавању питања уписа чињенице рођења у матичну књигу рођених припадника ромске националне мањине који нису уписани у ову службену евиденцију.

            У оквиру реализације Споразума Министарство правде и државне управе и Правосудна академија, у сарадњи са Заштитником грађана, Представништвом Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице у Србији и Удружењем PRAXIS из Београда, организовали су обуке судија у вези примене одредаба Закона о допунама Закона о ванпарничном поступку којима је уређен поступак утврђивања времена и места рођења.

            Последња обука на ову тему одржана је – 29. марта 2013. године у Нишу за судије које врше судијску функцију у основним и вишим судовима са подручја Апелационог суда у Нишу.

            О значају унапређења остваривања права на упис у матичну књигу рођених и успостављању системског решења овог проблема, између осталих, уводне напомене дала је Јасмина Бенмансур, помоћник министра правде и државне управе, а о примени одредаба Закона говорио је доц. др Никола Бодирога – Правни факултет Универзитета у Београду.

            Поред ове одржане су и обуке судија који врше судијску функцију у основним и вишим судовима са подручја апелационих судова у Београду, Крагујевцу и Новом Саду.