Вести

СРБИЈА НА ПУТУ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА

ДАТУМ: 22.03.2013.

Србија данас почиње са стварањем система за борбу против корупције. Нова Национална стратегија за борбу против корупције, представља јасан показатељ да наша земља сигурно корача ка путу владавине права, истакао је министар правде и државне управе на данашњој јавној расправи о Радној верзији Националне стратегије за борбу против корупције у Палати Србија у Београду.

Селаковић је рекао да корупција данас представља једну од највећих болести савременог друштва, која је зашла у све његове поре и да као таква, она нагриза систем правне државе. Он је нагласио да се у држави у којој влада корупција рађа страх, а закони и правда губе свој основни смисао – а то је да заштите грађане од било какве врсте одмазде и омогући им осећај сигурности. 

„Држава има за задатак да својим грађанима створи ефикасан и сигуран систем који ће обезбедити спроводивост закона и владавину права, док је на њеним грађанима обавеза да те законе поштује. Шта је корупција друго, него незаконито понашање и непоштовање правила сачињених од стране државе“, рекао је министар Селаковић.

Министар је навео да управо вођени стварањем ефикасног система за борбу против корупције, кренуло се са радом на Стратегији за борбу против корупције у чију су израду биле укључене све релевантне државне и међународне институције, невладине организације, представници медија, као и стручна јавност. „Основно начело са којим смо се сви усагласили је нулта толеранција према корупцији. Изградња таквог система у којем нема заштићених и изузетих, а рука правде једнако допире до свих“, истакао је минстар.

Селаковић је нагласио да подједнаку важну област у борби против корупције има превенција и да се зато морају отклонити сви потенцијално могући видови коруптивног понашања, како би сутра биле смањене њене последице по систем и друштво. „Први и основни корак превенције мора бити ширење свести грађана шта све преставља коруптивно понашање“, рекао је министар Селаковић и додао: „Како бисмо спречили да се корупција појављује у привреди, правосуђу, у државним органима, здравственим институцијама, образовању... морамо да кренемо од појединца кога ћемо едуковати и који ће сутра знати какве су последице уколико прекрши закон.“ 

У току свог говора, министар је рекао да је претпоставка за ефикасну системску борбу против корупције доследно спровођење Стратегије и Акционог плана. „Како Стратегија не би била само списак лепих жеља и остала мртво слово на папиру, радна група увелико ради на дефинисању Акционог плана који ће садржати низ конкретних активности за остваривање постављених циљева. Први пут у једном акционом плану имаћемо и конкретне инструменте који ће мерити ефикасност спровођења задатих циљева, и тако пратити остварљивост Стратегије у свакодневном животу“, закључио је Селаковић.