• Почетна
  • Вести
  • МИНИСТАР СЕЛАКОВИЋ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА

Вести

МИНИСТАР СЕЛАКОВИЋ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА

ДАТУМ: 21.03.2013.

“Морамо бити свесни чињенице да, иако израда и усвајање квалитетне Стратегије и пратећег акционог плана јесу кораци од изузетног значаја за даљи ток реформи, ове активности представљају само мали део посла који је пред нама. За постизање циља који смо зацртали неопходан је ефикасан и надзиран процес имплементације, а чини се да нацрт нове Стратегије предвиђа механизме који су за то адекватни”, истакао је данас министар правде и државне управе на јавној расправи о предлогу Националне стратегије реформе правосуђа, која је је била организована у “Палати Србија” у Београду.

Министар Селековић је оценио да је тешко стање српског правосуђа додатно нарушено лоше осмишљеном и још горе спроведеном реформом 2009. године. “Та реформа је изазвала незадовољавајући рад ВСС-а и ДВТ-а, неефикасну мрежу судова и тужилаштава, која је резултирала вишемилионским бројем нерешених предмета, неједнаком оптерећеношћу судова и судија бројем предмета и предугим трајањем судских поступака”, нагласио је Селаковић.

Он је истакао да се насупрот затеченом стању, на другој страни налази идеал коме данас тежимо, а то је успешно и квалитетно правосуђе.

“Јаз између ове две крајности је дубок, а управо Стратегија којом се креирају реформски процеси у петогодишњем периоду, представља мост којим се он може премостити”, рекао је министар правде и државне управе.

“Наш циљ је изградња независног и непристрасног правосуђа у коме се поступа стручно, одговорно, квалитетно и ефикасно. Правосуђа које заслужује поверење грађана и које им правду чини доступном и достижном”, нагласио је министар и додао да само у ситуацији где је независност правосуђа праћена сразмерном одговорношћу и где ефикасност не подразумева само брзину, већ и законито, стручно и непристрасно поступање уз рационално располагање ресурсима, може се говорити о успешном и функционалном правосудном систему.

 Министар је рекао да је Министарство инсистирало на потпуној транспарентности процеса израде нацрта Стратегије, као и на томе да у њега буду укључени представници свих правосудних институција, струковних удружења, академске заједнице, међународних организација и невладиног сектора. “Текст Стратегије који је данас пред вама, резултат је вишемесечног ангажовања радне групе за израду Стратегије и тима експерата Светске банке”, закључио је министар.