• Почетна
  • Вести
  • Љиљана Благојевић на радионици из области е-правосуђа

Вести

Љиљана Благојевић на радионици из области е-правосуђа

ДАТУМ: 14.03.2013.

Помоћник министра правде и државне управе, Љиљана Благојевић 12. марта присуствовала је првој од 5 планираних радионица у оквиру пројекта Министарства правде и државне управе у области е-Правосуђа под називом „Консултантске услуге за израду ИКТ стратегије и примену плана развоја у правосуђу Србије“ који се реализује у оквиру MDTF фонда, којим администрира канцеларија Светске банке у Београду. Радионица је одржана у Правосудној академији, а тема прве радионице односила се на  „Апликације које подржавају кључне правосудне процесе“ и „Остале апликације“. 

На радионици су узели учешће, поред представника Министарства првде и државне управе, и предеставници Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, апелациопних судова и јавних тужилаштава, Правосудне академије као и представници партнерских међународних организација (USAID/JRGA и др.)

Пројекат се налази у последњој фази, када треба дефинисати свеобухватну ИКТ стратегију и конкретне ИКТ активности за сектор правде. Овом ИКТ стратегијом се одређују главне развојне активности за сектор за наредни петогодишњи период. Остале радионице ће обрадити „Хардверско окружење“, „ИКТ организацију и особље“ и „ИКТ операције и безбедност“. 

Током последње фазе планирања ИКТ стратегије биће припремљен конзистентан и свеобухватан план реализације. Реализација великог броја стратешких акција у области е-Правосуђа захтева пажљиво планирање и њихово распоређивање што се може постићи једино уз учешће Министарства правде и државне управе и правосудних институција обухваћеним овим пројектом.