• Почетна
  • Вести
  • МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ПОТПИСАЛО ПРОТОКОЛ СА СОПОС-ОМ

Вести

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ПОТПИСАЛО ПРОТОКОЛ СА СОПОС-ОМ

ДАТУМ: 07.03.2013.

Државни секретар Министарства правде и државне управе др Данило Николић потписао је данас у име министарства Протокол о унапређењу материјално-финансијског положаја запослених у правосудној администрацији са Синдикатом оранизација правосудних органа Србије (СОПОС). У име ове синдикалне организације Протокол је потписао господин Дрган Недељковић председник СОПОС-а.

 

Др Николић је истакао да у овом тренутку стимулација од 4.000 динара у нето износу има социјални карактер. Он је рекао да је Министарство правде и државне управе имало у виду изузетно тешку економску ситуацију у земљи, мале плате запослених у правосуђу, али да су оне у сразмери са платама осталих државних службеника и намештеника. “Радници у правосуђу, иако раде много, деле судбину са запосленима у другим областима, који се, такође, финансирају из буџета”, оценио је државни секретар и додао да су средства за стимулацију пронађена у очекиваним уштедама које ће бити оставарене са успосављањем нове мреже судова и тужилаштва.

 

“У име Министарства правде и државне управе  изражавам захвалност, не само синдикату него свим члановима овог синдиката и свим запосленима у правосуђу који обављају изузетно важан посао за правосуђе без чијег савесног и стручног рада не би било могуће доћи до пресуда, што је циљ сваког поступка који се води пред судом “, нагласио је државни секретар.

 

Председник СОПОС-а Драган Недељковић је истакао захвалност што је министарство имало разумевања у погледу лоших услова рада судског особља и рекао да ће СОПОС наставити да преговара и у наредним периоду са министарством о даљим могућностима побољшања материјалних услова запослених у правосудној администрацијиј.

 

Протоколом је дефинисана стимулација од 4.000,00 динара у нето износу за остварене резултате рада државних службеника и намештеника у судовима и јавним тужилаштвима. Такође, у Протоколу је предвиђено да у случају да службеник и намештеник буде по основу боловања одсутан са посла дуже од 15 дана, висина стимулације ће бити обрачуната на основу броја проведених дана на послу.

 

Министарство правде и државне управе се овим обавезује да до средине године  Министарству финансија и привреде предложи законски оквир на основу којег ће се повећати зараде запослених у правосуђу Србије, као и да у наредном периоду изврши детаљну анализу прилива судских такси и у складу са расположивим средствима за те намене размотри могућност промене висине стимулације.