• Почетна
  • Вести
  • МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ПОТПИСУЈЕ ПРОТОКОЛ СА СОПОС-ОМ

Вести

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ПОТПИСУЈЕ ПРОТОКОЛ СА СОПОС-ОМ

ДАТУМ: 06.03.2013.

У среду, 6. марта са почетком у 13.30 часова Министарство правде и државне управе потписаће Протокол о унапређењу материјално-финансијског положаја запослених у правосудној администрацији са Синдикатом организација правосудних органа Србије (СОПОС).

Протоколом ће бити дефинисана стимулација од 4.000,00 динара у нето износу за остварене резултате рада државних службеника и намештеника у судовима и јавним тужилаштвима. Такође, у Протоколу је предвиђено да у случају да службеник и намештеник буде по основу боловања одсутан са посла дуже од 15 дана, висина стимулације ће бити обрачуната на основу броја проведених дана на послу.

Министарство правде и државне управе се овим обавезује да до средине године  Министарству финансија и привреде предложи законски оквир на основу којег ће се повећати зараде запослених у правосуђу Србије, као и да у наредном периоду изврши детаљну анализу прилива судских такси и у складу са расположивим средствима за те намене размотри могућност промене висине стимулације.

Имајући у виду тежак положај запослених у правосудној администрацији, Министарство правде и државне управе уложиће све напоре да се њихов  материјално-финанијски положај побољша. Овом приликом министарство позива све репрезентативне правосудне синдикалне организације да потпишу овај Протокол, што представља први даљи корак за унапређење услова рада особља у судовима и тужилаштвима.