• Почетна
  • Вести
  • УСВОЈЕН ПЛАН АКТИВНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА И ДОГОВОРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ГРУПЕ

Вести

УСВОЈЕН ПЛАН АКТИВНОСТИ УПРАВНОГ ОДБОРА И ДОГОВОРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ГРУПЕ

ДАТУМ: 26.10.2012.

У Министарству правде и државне управе данас је одржана прва седница Управног одбора образованог у складу са Споразумом о разумевању закљученог између Министарства, Заштитника грађана и Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице – Представништва у Србији, којим су споразумне стране уредиле основе ближе сарадње на решавању питања уписа података о рођења у матичну књигу рођених припадника ромске националне мањине који до сада нису уписани у ову службену евиденцију.

 На данашњем састанку усвојен је план активности, а који ће у наредном периоду бити спровођен. Такође, договорено је образовање Техничке групе која ће имати задатак да реализује план активности усвојен на данашњој седници. Техничку групу, поред представника споразумних страна, чини ће и представници других релевантних државних органа и удружења чија је област деловања заштита и унапређење људских и мањинских права.

 Седници Управног одбора присуствовали су Гордана Стаменић, државни секретар у Министарству правде и државне управе, Горан Башић, заменик Заштитника грађана и Eduardo Arboleda, шеф Представништва Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице у Србији, са својим сарадницима.