Вести

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА РЕФОРМЕ ПРАВОСУЂА

ДАТУМ: 25.10.2012.

У просторијама Министарства правде и државне управе одржан је уводни састанак у вези са даљим радом на новој Националној стратегији реформе правосуђа за период од 2012. до 2017. године.На састанку су учествовали у име Министарства правде и државне управе помоћници министри Чедомир Бацковић и Војкан Симић, као и представници Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Друштва судија Србије, Удружења тужилаца Србије  Правосудне академије, Адвокатске коморе Београд и Правног факултета Универзитета у Београду.Координатор групе за рад на новој Националној стратегији правосуђа Чедомир Бацковић је истакао да је један од главних циљева нове стратегије успостављање владавине права и враћање поверења грађана у рад правосудних институција у Србији.Помоћник министра правде и државне управе Војкан Симић навео је  да треба у најкраћем периоду израдити Националну стратегију за реформу правосуђа, као и Акциони план који прати ту стратегију.На састанку је расправљано о актуелној ситуацији у српском правосуђу. Предочени су недостаци реформе правосуђа која је спровођена у протеклом периоду, а која се одразила, не само на ефикасност мреже судова и тужилаштва, гомилање предмета и преоптерећеност судија и тужилаца, већ и на функционисање целог правосудног система у Србији.