• Почетна
  • Вести
  • Решења о оснивању радних група за измене и допуне закона

Вести

Решења о оснивању радних група за измене и допуне закона

ДАТУМ: 30.09.2012.

Министар правде и државне управе донео је решење о образовању пет радних група за измену и допуну закона:


1.     Радна група за измене и допуне Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела.

Преузмите решење 
Допуну1
Допуну2
Допуну3

2.     Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова, Закона о судијама и Закона о изменама и допунама Закона о јавним тужилаштвима.

Преузмите решење

3.     Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Кривичног законика.

Преузмите решење

4.     Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку.

Преузмите решење

5.     Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, Закона о изменама и допунама Закона извршењу и обезбеђењу, Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку, као и Закона о медијацији.

Преузмите решење