Вести

ПОТПИСИВАЊЕ 4. ДОДАТНОГ ПРОТОКОЛА О ЕКСТРАДИЦИЈИ

ДАТУМ: 21.09.2012.

Данас ће, у име Владе Републике Србије, министар правде и државне управе Никола Селаковић потписати 4. додатни протокол Европске конвенције о екстрадицији Савета Европе. Овим протоколом, обезбедиће се основа за једноставније процедуре екстрадиције и изменити и допунити бројне одредбе Конвенције са циљем прилагођавања савременим потребама.

Европска конвенција о екстрадицији из 1978. године, до данас је допуњена са три додатна протокола. Потписивање 4. додатног протокола уз Европску конвенцију о екстрадицији, Србији ће омогућити знатно поједностављење поступка изручења оптужених и окривљених са земљама чланицама ове конвенције. С обзиром на решења из Протокола, која предвиђају коришћење савремених средстава комуникације у поступку изручења, отвара се могућност вансудског решавања спорова. Такође, у Протоколу се налазе и смернице за поједностављење процедуре транзита.

"Част ми је да ћу као министар правде и државне управе у име Републике Србије, потписати протокол, који ће омогућити да рука српске правде дохвати сваког криминалца. Потписивањем 4. додатног протокола Србија ће унапредити екстрадицију осуђених и окривљених лица, док само приступање овом протоколу чини Србију још један корак ближе Европској унији и оним чврстим европским вредностима, на првом месту заштити људских права,  за које се залаже и око којих је формиран Савет Европе", изјавио је министар Селаковић пре почетка потписивања Протокола.

Потписивање Протокола биће одржано у 16 часова, у оквиру званичног програма другог дана 31. Конвенције министара Савета Европе.