Вести

Усвојен Предлог закона о општем управном поступку

ДАТУМ: 23.02.2012.

Влада Републике Србије усвојила је на седници 23. фебруара 2012. године Предлог закона о општем управном поступку.
Циљ закона је обезбеђивање пропорционалности у задовољавању и заштити приватног и јавног интереса у управним стварима, повећање транспарентности и побољшање ефикасности и економичности управних поступака, усклађивање поступања и рада управе Републике Србије са стандардима Европске управне праксе.