Радне верзије закона - Јавна расправа 2012.

План законодавних активности / Legislative change 12/13
Преузмите документ ( zip )


1. Текст Нацрта закона о изменама и допунама Кривичног законика који је Министарство правде и државне управе, сагласно Пословнику Владе, упутило надлежним органима на мишљење.

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Кривичног законика завршила је 15. октобра свој рад на изради радног текста Закона о изменама и допунама Кривичног законика.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

 • Решење о оснивању радне групе за израду радног текста Закона о изменама и допунама Кривичног законика.
  Преузмите документ
 • Текст Нацрта закона о изменама и допунама Кривичног законика који је Министарство правде и државне управе, сагласно Пословнику Владе, упутило надлежним органима на мишљење.
  Преузмите документ
 • Текст радне верзија Закона о изменама и допунама Кривичног законика - енглеска верзија
  Преузмите документ
 • Образац за коментаре.
  Преузмите документ

 2. Радна верзија Закона о медијацији

Радна група за израду радног текста Закона о медијацији завршила је 16. октобра свој рад на изради радног текста Закона о медијацији.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту секретара радне групе Снежане Ђурђевић.

 

3. Радна верзија Закона о прекршајима

Радна група за израду радног текста Закона о прекршајима завршила је 16. октобра свој рад на изради радног текста Закона о прекршајима.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: marko.dragomanovic@mpravde.gov.rs

 

4. Радна верзија Закона о изменама и допунама Законика о кривичном постуку

Радна верзија Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку  од 16.11.2012. године представља радну верзију насталу након што је Министарство правде и државне управе размотрило накнаде предлоге и примедбе чланова радне групе,  као и стручне јавности, који су стигли после спроведене јавне расправе. Овај текст Нацрта биће достављен на експертизу релевантним међународним организацијама и  на мишљење другим министарствима, након чега ће бити спроведена процедура усвајања пред Владом и у скупштини.

Измене текста који је промењен су болдиране и написане великим словима.

Решење о оснивању радне групе.
Преузмите документ (.pdf)

Радна верзија Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку од 16.11.2012. године - Министарство правде и државне управе
Преузмите документ (.pdf)

Радна верзија Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку од 16.11.2012. године - Министарство правде и државне управе - енглеска верзија
Преузмите документ (.pdf)

 

5. Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о уређењу судова завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: vladimir.vins@mpravde.gov.rs

 

6. Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о судијама

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о судијама завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: vladimir.vins@mpravde.gov.rs

 

7. Радна верзија Закона о извршењу и обезбеђењу

Радна група за израду радног текста Закона о извршењу и обезбеђењу завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: vojka.janjic@mpravde.gov.rs

 

8. Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: snezana.djurdjevic@mpravde.gov.rs
 9. Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку завршила је 19. октобра свој рад на изради радног текста Закона.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: vojka.janjic@mpravde.gov.rs
 10. Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела завршила је 6. новембра свој рад на изради радног текста Закона.

Министарство позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Закона и да дају своје коментаре на радни текст Закона.

Сви заинтересовани своје коментаре могу послати путем образца за коментаре који је потребно послати на е-пошту: bojana.karisic@mpravde.gov.rs