ЗАКОНИ

Закон о прекршајима ВЕЛИЧИНА: 0.95 MB
Образац за коментаре закона о медијацији ВЕЛИЧИНА: 0.09 MB
Закон о медијацији ВЕЛИЧИНА: 0.09 MB
Образац за коментаре ВЕЛИЧИНА: 0.06 MB
Закон о политичким странкама ВЕЛИЧИНА: 0.09 MB
Закон о удружењима ВЕЛИЧИНА: 0.14 MB
Закон о локалној самоуправи ВЕЛИЧИНА: 0.17 MB
Закон o главном граду ВЕЛИЧИНА: 0.09 MB
Закон о територијалној организацији РС ВЕЛИЧИНА: 5.89 MB
Закон о основним подацима за матичне књиге ВЕЛИЧИНА: 0.07 MB
Закон о политичким организацијама ВЕЛИЧИНА: 0.06 MB
Закон о министарствима ВЕЛИЧИНА: 0.18 MB
Закон о платама у државним органима и јавним службама ВЕЛИЧИНА: 0.08 MB
Закон о матичним књигама ВЕЛИЧИНА: 0.1 MB
Закон о матичним књигама ВЕЛИЧИНА: 0.24 MB
Закон о локалним изборима ВЕЛИЧИНА: 0.2 MB
Закон о Влади ВЕЛИЧИНА: 0.08 MB
Закон о радним односима у државним органима ВЕЛИЧИНА: 0.15 MB
Закон о заштитнику грађана ВЕЛИЧИНА: 0.16 MB
Закон о државној управи ВЕЛИЧИНА: 0.24 MB
Закон о државним службеницима ВЕЛИЧИНА: 0.49 MB