• Почетна
  • Вести
  • ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТВОРЕНОСТ У СТВАРАЊУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

Вести

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТВОРЕНОСТ У СТВАРАЊУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

ДАТУМ: 07.12.2012.

Реформа државне управе је један од најважнијих задатака Министарства правде и државне управе. Само јака, оспособљена и ефикасна државна управа може да преузме улогу протагонисте друштвених промена, рекао је министар правде и државне управе Никола Селаковић на данашњој конференцији "Реформа координације јавних политика у Влади Републике Србије", коју је организовао Генерални Секретаријат Владе Републике Србије у Новом Саду.

 

Он је истакао да је реформа државне управе процес који за циљ има побољшање рада, али и координацију јавних политика Владе, што је један од приоритета у поступку реформе државне управе.

 

"Преглед реализације постојеће Стратегије реформе државне управе и Акционог плана за њено спровођење, указао је на чињеницу да је у Републици Србији усвојен велики број стратешких докумената, који нису међусобно усаглашени. Створен је систем у којем саставни делови апарата извршне власти одлучују и поступају самостално, отуђено, одвојено, не узимајући у обзир потребе, интересе и деловање других делова тог система", рекао је министар правде и државне управе, и додао да је намера ове Владе да не дозволи растакање сопственог јединства зарад задовољења партикуларних интереса.

 

Министар Селаковић је истакао да поступак утврђивања јавних политика мора да буде транспарентан и у потпуности доступан свим заинтересованим странама - грађанима, привреди, јединицама територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама, као и сектору цивилног друштва. Такође, тај поступак мора бити и инклузиван, и да укључи поменуте заинтересоване стране, додао је Селаковић.

 

"Не смемо да дозволимо да свако министарство за себе узме улогу владе и да само формулише јавну политику, без сагледавања утицаја сопствених одлука на друге секторе друштвеног живота. Ми немамо 17 влада, већ једну јединствену", закључуо је министар Селаковић.