Вести

“УПИС ПРАВНО НЕВИДЉИВИХ У МАТИЧНЕ КЊИГЕ”

ДАТУМ: 30.11.2012.

Државни секретар у Министарству правде и државне управе Гордана Стаменић данас је у Медија центру у Београду на Округлом столу “Спречавање апатридије у Србији”, који је организовала невладина организација „Праксис“ у сарадњи са Високим комесаријатом Уједињених анција за избеглице (УНХЦР), представила одредбе Закона о допуни Закона о ванпарничном поступку, који је Скупштина Србије усвојила 31. августа 2012. године, а којима се прописује поступак за утврђивање времена и места рођења лица која нису уписана у матичну књигу рођених.

          Након што је детаљно изнела у чему се састоје те одредбе истакла је да се доношењем тог Закона заокружио правни оквир за уписа правно невидљивих лица у матичне књиге рођених, што је и био предуслов за решавање овог изузетно сложеног проблема.