Вести

ЛОБИРАЊЕ - ДЕО ПРЕВЕНЦИЈЕ У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ДАТУМ: 26.11.2012.

 

Лобирање је данас постало незаобилазни део савременог и уређеног  друштва. Оно је присутно, како у међународној политици, у политичким односима у једној земљи, тако и у привреди, истакла је данас Гордана Стаменић, државни секретар Министарства правде и државне управе, на петом Европском правно политичком форуму у Београду.

 

Она је нагласила да је у Србији још увек присутна предрасуда да грађани готово изједначавају појам корупције и лобирања. "Међутим, сасвим је обрнуто. Лобирање је део превенције у борби против корупције", рекла је Гордана Стаменић. Такво неповерење од стране грађана и погрешна тумачења, последица су разних облика злоупотребе лобирања у сопствене или политичке сврхе, што је код нас била честа појава протеклих година, рекла је Стаменић.

 

Државна секретарка је оценила да лобирање јесте одређен утицај на јавне органе и на законодавну и извршну власт, како би одређене друштвене групе промовисале своје идеје у друштву. обирање мора бити законита и правно регулисана активност. Немање законски регулисаног понашања у лобирању је веома опасно. Држава мора да донесе Закон о лобирању, којим ће регулисати оквире лобирања, правила за лобисте и санкције зе непоштовање прописаних правила", нагласила је Стаменић.

                                                           

"Лобирање данас заправо значи већу правну сигурност, правовремену размену информација, као и заштиту интереса друштвних група", закључила је Гордана Стаменић.